Menu Đóng

Showing 1–16 of 17 results

 • 135,000

  THÀNH PHẦN Chuối xiêm tươi Sữa tươi Sữa bột Kem tươi Đường cát Base Glucose Nước Kem có mùi thơm nhẹ dễ chịu phù hợp…

 • 135,000

  THÀNH PHẦN Bubble gum Italia Sữa tươi Sữa bột Kem tươi Đường cát Base Glucose Nước Kem có mùi thơm nhẹ dễ chịu phù hợp…

 • 135,000

  THÀNH PHẦN Chanh dây tươi Sữa tươi Sữa bột Kem tươi Đường cát Base Glucose Nước Kem có mùi thơm nhẹ dễ chịu phù hợp…

 • 135,000

  THÀNH PHẦN Chocolate italia Sữa tươi Sữa bột Kem tươi Đường cát Base Glucose Nước Kem có mùi thơm nhẹ dễ chịu phù hợp cho…

 • 135,000

  THÀNH PHẦN Dừa tươi, Bột cơm dừa Italia Sữa tươi Sữa bột Kem tươi Đường cát Base Glucose Nước Kem có mùi thơm nhẹ dễ…

 • 135,000

  THÀNH PHẦN Cà phê Italia, cà phê Việt Nam Sữa tươi Sữa bột Kem tươi Đường cát Base Glucose Nước Kem có mùi thơm nhẹ…

 • 135,000

  THÀNH PHẦN Bánh quy Sữa tươi Sữa bột Kem tươi Đường cát Base Glucose Nước Kem có mùi thơm nhẹ dễ chịu phù hợp cho…

 • 135,000

  THÀNH PHẦN Đậu phọng muối Italia Sữa tươi Sữa bột Kem tươi Đường cát Base Glucose Nước Kem có mùi thơm nhẹ dễ chịu phù…

 • 135,000

  THÀNH PHẦN Mãng cầu tươi Tân Phú Đông Sữa tươi Sữa bột Kem tươi Đường cát Base Glucose Nước Kem có mùi thơm nhẹ dễ…

 • matcha
  135,000

  THÀNH PHẦN Bột trà xanh nhật Sữa tươi Sữa bột Kem tươi Đường cát Base Glucose Nước Kem có mùi thơm nhẹ dễ chịu phù…

 • 135,000

  THÀNH PHẦN Bạc hà italia Sữa tươi Sữa bột Kem tươi Đường cát Base Glucose Nước Kem có mùi thơm nhẹ dễ chịu phù hợp…

 • 135,000

  THÀNH PHẦN Mít thái tươi Sữa tươi Sữa bột Kem tươi Đường cát Base Glucose Nước Kem có mùi thơm nhẹ dễ chịu phù hợp…

 • 135,000

  THÀNH PHẦN Nhãn tiêu tươi Sữa tươi Sữa bột Kem tươi Đường cát Base Glucose Nước Kem có mùi thơm nhẹ dễ chịu phù hợp…

 • sầu riêng
  135,000

  THÀNH PHẦN Sầu riêng RI6 Sữa tươi Sữa bột Kem tươi Đường cát Base Glucose Nước Kem có mùi thơm nhẹ dễ chịu phù hợp…

 • 135,000

  THÀNH PHẦN Mức dâu italia, dâu tươi đà lạt Sữa tươi Sữa bột Kem tươi Đường cát Base Glucose Nước Kem có mùi thơm nhẹ…

 • 135,000

  THÀNH PHẦN Vanilla Mexico Sữa tươi Sữa bột Kem tươi Đường cát Base Glucose Nước Kem có mùi thơm nhẹ dễ chịu phù hợp cho…