Menu Đóng

Phương thức thanh toán

Khi khách hàng mua sản phẩm tại Lan Anh Gelato có thể thanh toán bằng các hình thức như sau